KGS Consulting

International Mobility Management     

Hemresan är normalt sett enkel - om man skrivit avtal från början. Samma volym gods transporteras hem som det som transporterats ut, såvitt man inte kommit överens om annat. Dock är det en stor omställning för familjen - om man har den med. En återanpassning till svenska förhållanden är inte alltid helt enkel. Och har man kvar sitt gamla jobb?

Det kan vara svårt att återanpassa sig till hemlandet.

Att avsluta ett utlandsuppdrag för med sig mer än man kanske tror när man åker ut. Den viktigaste frågan kanske är om man har kvar sin anställningstrygghet. Och vilken position har man på jobbet? Barnen kanske har gått i utländsk skola och måste nu anpassa sig till en svensk. Den äkta hälften kanske har skött familjen och måste/vill nu kanske ta anställning igen. Allt beror på hur det ursprungliga avtalet är skrivet och tolkas. Det viktigaste av allt kanske ändå är att uppdraget kan avslutas på ett ekonomiskt bra sätt för båda parter. Att man är överens med sig själv sin familj och sin uppdragsgivare.