KGS Consulting

International Mobility Management     

Att arbeta utomlands kräver olika typer av tillstånd från arbetslandet. Vilken typ av tillstånd som behövs beror på vilket land man kommer ifrån och i vilket land man vill arbeta.

Utan giltiga tillstånd kan utlandsvistelsen bli en mardröm!

Man måste söka tillstånd i god tid före utresan. Med rätt kontakter och rätt skäl, kan man få tillstånd ganska snabbt. Allt givet att man har ett pass som är giltigt i arbetslandet.

Regler om tillstånd för utlänningar som vill arbeta i Sverige finns på Migrationsverkets hemsida.