KGS Consulting

International Mobility Management     

Mycket kan hända under utlandsvistelsen. Sjukdom, vanlig mänsklig hemlängtan, avsaknad av anhörigaa, brist på sociala nätverk, etc. Dessutom måste man hantera sina skatte och sociala förmåner i både hemlandet och arbetslandet.

Listan på frågetecken kan göras mycket lång!

Mycket kan hända under utlandsvistelsen. Här kommer några exempel på frågor som måste lösas.

Svår sjukdom eller dödsfall för en nära anhörig i hemlandet kan krångla till det ordentligt. Vem gör vad?

Det gäller också om den utsände eller någon i familjen blir sjuk i arbetslandet?

Har man rätt till barnbidrag vid utlandsvistelse?

Hur skall familjen ordna skolgång och barnpass för barnen i arbetslandet?

Därtill kommer frågor om skatter, pension, mm för hela familjen.

Vem vakar över bostaden i Sverige? Hyra ut eller bara låta stå? Vem tar vilket ansvar?

Frågorna är många, men de bör lösas i ett skriftligt avtal - innan man acceptrerar arbete utomlands.