KGS Consulting

International Mobility Management     

Skall man arbeta utomlands under kortare period och utan att familjen följer med, så blir det normalt sett inga problem med utresan! Skall man ha familjen med ökar kraven och man måste innan utresan lösa problem med kostnader för boendet i hemlandet, arbetslandet, transport av möbler mm.  

Utresan måste ofta planeras i god tid för kostnadseffektivitet.

Om bohag skall tas med på utresan måste man planera i god tid för att hitta en kostnadseffektiv leverantör. Ensamstående brukar få ta med sig en kontainer på 20 m2 och en familj en kontainer på 40 m2. Om bilar, motorcyklar, etc. skall transporteras, bör man ta in även det i det skriftliga avtalet.