KGS Consulting

International Mobility Management     

Med International Mobility Management avses alla tjänster som behövs för att en person, som sänds från ett land till ett annat för att arbeta, skall känna sig trygg under sin utlandsvistelse.

Utlandsarbete kräver förberedelse och goda kunskaper om arbetslandet. 

Välkommen till min hemsida!

Jag har lång och bred erfarenhet av International Mobility Management, dvs det arbete som krävs för att en person som sänds ut från hemlandet för att arbeta i ett annat land (arbetslandet) skall känna sig trygg under utlandsvistelsen.

Tjänsterna omfattar allt från att söka arbetstillstånd och bostad till att sköta transporter, skatter, arbetsgivaravgifter, etc.

Vi hjälper svenskar som skall sändas utomlands och utlänningar som skall sändas till Sverige.

Vi samarbetar med kända företag såsom Ernst&Young, KPMG, etc.